BIZ Activiteiten

BIZ Activiteiten

De BIZ is in 2021 doorgestart, wat hebben we gedaan de afgelopen periode?

De BIZ is namens de ondernemers gesprekspartner geweest van de gemeente en aannemers bij majeure projecten als aanleg fietsenstalling Beursplein, herinrichting Stationsgebied, ontwerp inrijbeperkende maatregelen. Hierin zijn steeds de belangen van de ondernemers verdedigd.

Daarnaast is het initiatief genomen tot verbeteren van de afvalverzameling aan het Damrak. Middels ledenvergaderingen, het aanbieden van trainingen en sociale evenementen is een stap gemaakt richting het verbeteren van de cohesie tussen de ondernemers.  Initiatieven waren de deelname aan het Tulpenfestival, organisatie van promoties en events rond Black Friday, en rond de opening van de NoordZuid lijn.

De BIZ organiseerde zelf een muziek event op het Beursplein en breidde in 2019 de feestverlichting uit met een lichtobject op he Beursplein. Verder werd een webcam geïnstalleerd en ook passantentellingen werden geplaatst. In 2020 zijn we overgestapt als BIZ naar Chainels. Een professioneel platform waar naast ondernemers ook de gemeente en de politie op aangesloten is.

Tot slot verzorgd de BIZ vereniging ieder jaar de sfeerverlichting in de straat. Deze sfeerverlichting loopt door op het Rokin en is daarmee een van de mooiste verlichting in de stad.