BIZ Damrak-Beursplein

BIZ

Ondernemersvereniging Damrak -Beursplein is middels een positieve draagvlakmeting een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) geworden sinds 1 januari 2017.

Waarom een Biz? Er zijn veel Damrakkers die het gemeenschappelijke belang van de straat ondersteunen door lid te zijn geweest van de Ondernemersvereniging. Maar onze ambities zijn groter en we willen een straat zijn waarin alle ondernemers mee participeren.

Ook het intensieve gebruik van het Damrak geeft vele punten van extra aandacht en zorg. En alle veranderingen die nog komen gaan, zoals de aanleg van de fietsenkelder onder het Beursplein, het in gebruik nemen van de Noord/Zuidlijn en de werkzaamheden rond het Stationseiland vragen om cohesie en participatie.

Met de nieuwe Biz Damrak-Beursplein slaan we de handen in een om in het gebied te investeren voor een mooi welkom aan iedereen.

Documenten:

 

In de afgelopen jaren hebben wij samen al veel bereikt op het Damrak / Beursplein en er is een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van veel ondernemers. De BIZ is actief op veel gebieden, en behartigd de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers in de straat. Een beknopt overzicht van onze werkzaamheden:

  • Onze straatmanager is de schakel tussen alle ondernemers, de gemeente, hulpdiensten en is het collectieve aanspreekpunt voor de straat. Zij zorgt voor het bundelen van de krachten en streeft de gemeenschappelijke belangen na. Haar werkzaamheden zijn hier na te lezen.
  • We versterken het ondernemersklimaat door bijvoorbeeld het verzorgen van de sfeerverlichting rond de feestdagen.
  • We stimuleren het optimaliseren van de openbare ruimte door nadruk te leggen op schoon, heel en veilig middels verschillende projecten en pilots.
  • We informeren over ontwikkelingen in de straat zoals evenementen, demonstraties, calamiteiten, herinrichting en regelgeving.
  • We hebben een groot netwerk van interessante ondernemers waardoor krachtige samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.
  • We hebben een deelname aan de ontwikkeling van de marketing en zichtbaarheid van het gebied.

Er zijn een aantal projecten waar specifieke aandacht naar gaat.

Beheerplan -> welke afspraken maken we met de gemeente voor het beheer van onze straat

Zwerfafval -> hoe houden we de straat met z’n allen zo schoon mogelijk voor onze bezoekers

Collectieve afvalinzameling -> hoe verminderen we de overlast van de afvalinzameling

Sfeerverlichting -> jaarlijks verfraaien van de straat tijdens de feestdagen

Fietsparkeren -> hoe zorgen we voor zo min mogelijk overlast van geparkeerde fietsen

Project hotspot -> hoe te handelen bij een calamiteit of crisissituatie

Marketing -> Actieve deelname aan het Paleiskwartier

Elk jaar maken we een activiteitenplan, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, hierin kunt u onze activiteiten nalezen